Početak / Opšte / KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE

KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE

motoricScudit Belgrado, specijalizovana škola italijanskog jezika i kulture,  u saradnji sa školom iz Rima Scudit Roma, organizuje kurseve italijanskog jezika na svim nivoima. Osnivač Scudit škola u Rimu, Oslu, Beogradu i Parizu je prof. Roberto Tartaglione. U školi se podučava isključivo italijanski jezik.

Broj polaznika po grupi je od 4 do 8. Svi polaznici (od nivoa A2) mogu besplatno pozajmiti knjige iz naše biblioteke.

Posle svakog nivoa, polaznici polažu završni test na osnovu koga stiču pravo na italijanski sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa koji izdaje škola  Scudit Roma iz Rima u saradnji sa našom školom.

Svi naši predavači imaju zvanje Diplomirani profesor italijanskog jezika i književnosti, redovno prate seminare za nastavnike italijanskog jezika kao stranog i imaju dugogodišnje iskustvo u podučavanju. Na višim nivoima polaznici imaju mogućnost da usavršavaju znanje sa profesorima čiji je maternji jezik italijanski.

Učionice su klimatizovane i opremljene za korišćenje audio i video materijala.

Pored redovnih kurseva organizujemo i pripremu za polaganje međunarodno priznatih sertifikata CILS i CELI.

U nastavi koristimo udžbenike Arrivederci, Nuovo Espresso, Chiaro, Un giorno in Italia, Rete, Allegro, Magari, Progetto italiano kao i dodatni materijal koji možete besplatno koristiti na strani Matdid. Novi tekstovi i vežbanja se dodaju svakih 14 dana.

Svi polaznici, osim početnika, rade test na osnovu koga će biti raspoređeni u odgovarajuću grupu. Test se naplaćuje 900 din i uračunat je u cenu kursa.

Za sve naše polaznike koji žele da uče italijanski jezik u školi u Rimu, obezbedili smo niz pogodnosti. Više informacija o kursevima u Rimu saznajte ovde.

Scudit Belgrado vam pruža i usluge prevođenja sa i na italijanski jezik uz mogućnost overe prevoda od strane sudskog tumača. Više informacija saznajte ovde.

Top