Početak / Italijanski sertifikati

Italijanski sertifikati

Svi naši polaznici imaju pravo da besplatno polažu ispit za sticanje italijanskog sertifikata koji izdaje škola Scudit Roma iz Rima u saradnji sa našom školom.

Testiranje se organizuje u našim prostorijama nakon završenog kursa. Testovi se polažu pismeno, nakon čega se skeniraju i šalju u Rim. Vreme potrebno za izdavanje sertifikata je 14 dana.

Kandidati koji nisu završili kurs u našoj školi plaćaju polaganje testa 6.500 din.

Ocenjivanje se vrši po italijanskom sistemu (od 18 do 30). Nivoi su usklađeni sa kursevima koji se održavaju u našoj školi i prate Zajednički evropski okvir.

Top