Početak / Italijanski za početnike

Italijanski za početnike

Kursevi italijanskog jezika za početnikeScudit Belgrado, specijalizovana škola italijanskog jezika i kulture,  u saradnji sa školom iz Rima Scudit Roma, organizuje kurseve italijanskog jezika na svim nivoima. Osnivač Scudit škola u Rimu, Oslu, Beogradu i Parizu je prof. Roberto Tartaglione. U školi se podučava isključivo italijanski jezik. Posle svakog nivoa, polaznici polažu završni test na osnovu koga stiču pravo na italijanski sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa koji izdaje škola  Scudit Roma iz Rima u saradnji sa našom školom.

Za početnike organizujemo standardne kurseve (2 časa nedeljno po 75 minuta) i intenzivne kurseve (3 časa nedeljno po 120 minuta) i kurseve vikendom.

RASPORED ODRŽAVANJA KURSEVA ZA POČETNIKE 2019.

INTENZIVNI KURS A1 ceo nivo (14 časova po 120min + završni test, tri puta nedeljno, trajanje kursa 5 nedelja)

Termini:
pon-sre-pet u 17h
uto-čet-pet u 19.15h
Kursevi počinju kada se oforme grupe.

POLUINTENZIVNI KURS A1 ceo nivo (14 časova po 120min + završni test, dva puta nedeljno, trajanje kursa  7 nedelja)
Termini:
sre-pet u 17h
Kursevi počinju kada se oforme grupe.

STANDARDNI KURS A1 ceo nivo (23 časa po 75min + završni test, dva puta nedeljno, trajanje kursa 3 meseca)
Termini:
pon-sre u 20h
uto-čet u 18.30h
sre-pet u 17h
Kursevi počinju kada se oforme grupe.

Cena kurseva je 18.000 dinara u dve jednake rate, za plaćanje odjednom odobravamo 10% popust (16.200 dinara). Nakon ovog kursa se polaže završni test. U cenu je uračunato izdavanje italijanskog sertifikata.

Prijava za pohađanje kurseva se vrši isključivo popunjavanjem formulara ispod i nije obavezujuća. U polju “napomena” upišite željeni termin.  Škola zadržava pravo odlaganja početka kursa ukoliko se ne oformi grupa za željeni termin o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

* Zvezdicom su obeležena obavezna polja
Top