Početak / Nivoi od A2 do B2

Nivoi od A2 do B2

Scudit Belgrado, specijalizovana škola italijanskog jezika i kulture,  u saradnji sa školom iz Rima Scudit Roma, organizuje kurseve italijanskog jezika na svim nivoima. Osnivač Scudit škola u Rimu, Oslu, Beogradu i Parizu je prof. Roberto Tartaglione. U školi se podučava isključivo italijanski jezik. Posle svakog nivoa, polaznici polažu završni test na osnovu koga stiču pravo na italijanski sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa koji izdaje škola  Scudit Roma iz Rima u saradnji sa našom školom.
Kursevi su podeljeni u nivoe: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1

SVI KURSEVI SE ODRŽAVAJU ONLINE


A2.1  20 časova x 75min dva  puta nedeljno (standardni) ili 12 časova po 120min dva puta nedeljno (poluintenzivni) 18.000din u dve rate (9.000+9.000)Za plaćanje odjednom odobravamo 10% popusta – 16.200din.
Standardni kurs traje 2.5 meseca, poluintenzivni 6 nedelja.
A2.2 20 časova x 75min dva  puta nedeljno 18.000 u dve rate (9.000+9.000). Trajanje kursa 2.5 meseca.  Za plaćanje odjednom odobravamo 10% popusta – 16.200din.
B1.1  24 časa x 75min dva puta nedeljno 20.000 u dve rate (10.000+10.000). Trajanje kursa 3 meseca (standardni – 2x nedeljno) Za plaćanje odjednom odobravamo 10% popusta
B1.2 23 časa x 75min + završni test B1 dva puta nedeljno 20.000 u dve rate (10.000+10.000). Trajanje kursa 3 meseca (standardni – 2x nedeljno) Za plaćanje odjednom odobravamo 10% popusta
B2.1  24 časa x 75min dva puta nedeljno 20.000 u dve rate (10.000+10.000). Trajanje kursa 3 meseca (standardni – 2x nedeljno)
B2.2  23 časa x 75min + završni test B2 dva puta nedeljno 20.000 u dve rate (10.000+10.000). Trajanje kursa 3 meseca (standardni – 2x nedeljno) 

Za informacije o ostalim nivoima (C1), individualnim časovima, kao i za informacije o pripremi za polaganje testova CILS i CELI pišite nam na  corsi@scuditbelgrado.net ili popunite kontakt formular na strani kontakt

Polja označena zvezdicom su obavezna.

    Top