Početak / Testimonial / Miljana Gigić

Miljana Gigić

Najlepše uspomene me vežu za Scud’It. Pored jezika, naučila sam mnogo i o kulturi i istoriji Italije. Profesori su nam svaki čas učinili interesantnim i motivisali da nastavimo sa učenjem. U školi sam stekla i divne prijatelje.

Top