Početak / Prevodi

Prevodi

Pružamo kompletnu prevodilačku uslugu, uključujući i usluge overe sudskog tumača traduzioni

srpski ⇒ italijanski italijanski ⇒ srpski
srpski ⇒ engleski engleski ⇒ srpski

 

Scudit Belgrado garantuje strogu poverljivost podataka.


PREVODI OPŠTIH TEKSTOVA

U okviru pismenog prevođenja vršimo prevode:

  • Opštih tekstova (katalozi, brošure, prezentacije, materijali za sajmove i izložbe, turistički vodiči, članci)
  • Tehničkih tekstova (priručnici i uputstva)
  • Poslovnih tekstova (marketing, računovodstvo, finansije, bankarstvo)
  • Zakonodavnih tekstova (EU i ostala regulativa)
  • Internet prezentacija

PREVODI SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA

Prevod sa overom sudskog tumača podrazumeva pravno verodostojan i istovetan prevod sa originalom na izvornom jeziku.
Dokumenti koji zahtevaju overu ovlašćenog sudskog tumača su sve vrste zvaničnih dokumenata – lična dokumenta, pravna i sudska dokumentacija, izvodi iz sudskih registara, izjave, punomoćja, službena dokumentacija pravnih lica, uverenja, rešenja, potvrde, tehnička dokumentacija, dozvole, licence, atesti, diplome, svedočanstva, prepisi ocena i ostali stručni tekstovi.


 ROKOVI I CENE

Tekstovi za prevod se mogu dostaviti na papiru u jednom primerku, na CD-u, USB-u, ili poslati putem e-mail-a. Prilikom naručivanja prevoda sa overom sudskog tumača, dokument za prevod možete poslati elektronskim putem, s tim da ste u obavezi da prilikom preuzimanja prevoda donesete original dokumenta na uvid.
Cena prevoda se obračunava na osnovu standardne prevodilačke strane, složenosti teksta i željenog roka. Jedna prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa razmakom. Pri obračunavanju cene, ukupan broj karaktera prevoda se podeli sa 1800 i na taj način se dobija broj prevedenih stranica koji služi za obračun. Najmanja obračunska jedinica je jedna prevodilačka stranica. Plaćanje se može izvršiti gotovim novcem ili preko tekućeg računa.


PROCENA PREVODA

Ukoliko želite procenu vašeg prevoda, zahtev i materijal možete poslati na adresu elektronske pošte navedenu u kontaktima, a mi ćemo izvršiti okvirnu procenu u najkraćem roku.

Molimo Vas da u emailu navedete sledeće podatke:

  • Kontakt osoba/telefon
  • Jezik na koji se prevodi
  • Da li je potrebna overa sudskog tumača
  • Datum isporuke prevoda
Top